ro

Despre companie

Licitaţii

PLANUL ACHIZIȚIILOR PENTRU ANUL 2023

 

 

 

Anunţ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru achiziționarea serviciilor de confecționare a acoperișurilor pentru corturi

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectarea companiei care va presta servicii de confecționare a acoperișurilor pentru corturi necesare pentru târgul producătorilor agricoli “Satul Meu”.


Data limită pentru depunerea ofertelor – 25.08.2022, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.


Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37360583833.


Persoana de contact: Bulgari Vitalie.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 25.08.2022, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

 

Data limită pentru depunerea ofertelor – 30.12.2021, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37369377000.

 

e-mail: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici:

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 30.12.2021, ora 10:40, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 13.12.2021, ora 10:00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 13.12.2021, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane: 068077797, 069600641


Centrul Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S. A. , responsabil de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”EXPO 2020 DUBAI”, care va avea loc în perioada (1 octombrie 2021- 31 martie 2022), în orașul Dubai, Emiratele Arabe Unite,

anunță

 

CONCURS

pentru

 

ELABORAREA ŞI CONFECŢIONAREA MODELELOR COSTUMELOR PENTRU LUCRĂTORII PAVILIONULUI NAȚIONAL AL  REPUBLICII MOLDOVA

LA EXPO 2020 DUBAI

 

 

Scopurile concursului:

 

 • Elaborarea şi confecționarea articolelor vestimentare pentru lucrătorii Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI;
 • Promovarea designer-ilor moldoveni pe arena mondială.

 

Despre Expo 2020 Dubai:

 • Perioada: 1 octombrie 2021 - 31 martie 2022;
 • Participanți: cca 200 de țări, companii multinaționale și organizații internaționale;
 • Vizitatori : 25 mln.  dintre care 70% de peste hotarele țării.

 

Câștigătorul concursului:

 • Va semna un contract pentru confecționarea îmbrăcămintei lucrătorilor Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI (12 persoane);
 • Va avea posibilitatea de a-şi promova numele prin toate mijloacele disponibile Organizatorului concursului;
 • Va beneficia de prezentarea colecției sale, de către personalul pavilionului național, pe toată durata Expoziției Mondiale EXPO 2020 DUBAI (6 luni) .
 • Va primi diplomă de câștigător al concursului;

- Toate colecțiile participante la concurs vor fi postate pe site-ul oficial despre participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială-2020.

La concurs pot lua parte:

 

- Designerii şi modelierii întreprinderilor industriale cu diferite forme de organizare şi juridice, antreprenori privaţi şi echipe creative, care au posibilitatea de-a coase seturile de îmbrăcăminte pentru 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne într-o perioadă de maximum 1 lună.

 

Sarcinile şi condiţiile concursului:

- Vor fi propuse modele pentru costume (sacou, fusta sau pantaloni) și cămeși în stil business sau business casual și măști textile cu broderie – Pomul vieții – brandul de țară.

- Designul trebuie să fie original și modern, poate să conțină motive etno moldovenești cu condiția să se integreze armonios în conceptul general al Pavilionului;

- Vestimentația trebuie să fie confecționată din stofe naturale, funcționale și practice de purtat timp de 6 luni, ţinând cont de caracteristicile climatice ale regiunii;

- Calitatea și modelele propuse vor fi la costuri rezonabile;

- Pentru fiecare persoană (în total 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne) se vor confecționa următoarele unități: 1 costum, 2 cămeși și 24 măști.

- Va fi selectat ofertantul care va oferi cea mai convenabila ofertă conform randamentului preţ-calitate

- Ofertantul selectat este responsabil de confecționarea articolelor vestimentare calitativ și în termen;

- Termenul de confecționare a costumelor nu trebuie să depășească 1 lună din data semnării contractului.

- Bugetul prevăzut pentru confecționarea articolelor vestimentare nu trebuie să depășească 48 000 de lei.

 

Conținutul ofertei:

- Informații despre ofertant: numele companiei / numele, adresa, numerele de contact, adresa de e-mail, experienţa de muncă în domeniul dat, posibilitățile de producere, echipa implicată în proces. (Sunt binevenite scrisori de recomandare şi fotografii ale produselor finite, ca dovada clară a nivelului de calificare profesională);

 • Schițele modelelor: Participanții nu sunt limitați în numărul de modele propuse;

- Specificarea tipului stofelor și a furniturii propuse. La solicitare prezentarea mostrelor;

 • Oferta de preț și termenii de confecționare;

 

Determinarea câștigătorului concursului

Comisia de Concurs, va analiza ofertele depuse la Concurs şi va desemna câştigătorul conform următoarelor criterii:

 

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Evaluarea financiară- prețul de confecționare și termenii

50

2

Evaluarea creativă – Originalitatea design-ului, integrarea cu conceptul pavilionului, creativitatea și expresivitatea artistică, aspectul de comoditate și practicitatea în exploatare, calitatea materialului utilizat (stofa, furnitura).

45

3

Calificarea și experiența personalului desemnat

5

 

Câștigătorului concursului va fi desemnat de către Comisia de concurs în dependență de numărul de puncte acumulate la evaluarea de către Comisia de concurs.

 

Cerințe pentru depunerea ofertelor:

 

 • Termenul de depunere a ofertelor: pînă la 20 august 2021,
 • Ofertele pot fi depuse în format electronic la adresa moldovaexpo2020dubai@gmail.com sau la adresa: str. Ghioceilor 1, C.I.E ,,Moldexpo” S.A., blocul administrativ;

 

 

Anunţarea rezultatelor:

 

Rezultatele concursului vor fi anunţate la data de 25 august 2021.

 

Pentru informații suplimentare contactați:

 

Natalia Ivanov,  

069210040                                                         Alina Ceabei,

                                                                            060229217                                    Nika Capșa-Beșleaga,

                                                                                                                                    069627971


Comunicat informativ

privind desfășurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea mijloacelor de transport neutilizate în activitatea CIE “Moldexpo” S.A.

CIE “Moldexpo” S.A. anunţă pentru data de 03.08.2021, ora: 1000, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, desfăşurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

Denumirea mijlocului de transport

Anul producerii

Preț inițial de vânzare, lei

1.

Automobil MERCEDES E200 ,

VIN Cod WDB1240211BO23739

1989

20100,00

2.

Automobil DAEWOO TICO, VIN Cod ULV3811BD3A080137

2003

10700,00

3.

Microbuz VOLKSWAGEN T4, VIN Cod WV2ZZZ70ZWH136846

1998

30300,00

La licitaţia repetată pot participa:

 1. persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

 2. persoane fizice şi juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;

 3. asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).

Pentru a participa la licitaţia repetată, solicitanţii, trebuie să depună până la data de 02.08.2021, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 (anticamera, nr. tel. 069600641) următoarele documente:

 1. cererea de participare la licitaţia cu strigare repetată, conform modelului anexat;

 2. documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează : -persoane juridice : extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copie; -persoane fizice : copia buletinului de identitate ;

 3. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită ;

 4. procura autentificată notarial  în cazul participării prin reprezentanţi.

Taxa de participare – 200,00 lei pentru persoane fizice, 400,00 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a bunului pentru care se solicită participarea la licitația repetată, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN:MD67EX0000000222400808MD, deschis la B.C. „Eximbank” S.A., sucursala nr.20, mun. Chişinău, codul băncii EXMMMD22477, beneficiar CIE "Moldexpo" S.A., c/f 1003600091219.

Înregistrarea participanţilor la licitaţia cu strigare repetată din data de 03.08.2021 se încheie cu 15 minute până la începutul licitaţiei repetate.

Achitarea preţului adjudecat la licitaţia repetată se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare repetate .

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra  mijloacelor de transport procurate se va fi efectua din contul cumpărătorului.

Informații despre depunerea cererii și examinarea bunurilor expuse  spre comercializare pot fi obținute zilnic între orele 09.00-16.00  la locul amplasării mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 și la nr. de tel.: 069-232-995, 069-600-634.

 

Cerere de participare la licitație persoana fizica poate fi descărcat aici

Cerere de participare la licitație persoana juridica poate fi descărcat aici


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2021.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică  şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2022.
 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 •   copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din

Registrul de stat al persoanelor juridice;

 •   copia licenţei de activitate;
 •   costul serviciilor de audit;
 •   alte informaţii conform Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015 și caietului de sarcini amplasat pe http://moldexpo.md/tender_rom/.
 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 26 aprilie 2021, ora 10.00.
 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane  de contact:  069600633, 069232995

 

Director general 

Chiper Carolina         

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

 

Data limită pentru depunerea ofertelor – 30.12.2020, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37379608886, +37369600634.

e-mail: mtataru@moldexpo.md; persoana de contact: Tataru Mircea.


 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 30.12.2020, ora 10:40, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea repetată a concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la oficiul Societăţii, Căsuţa specialiştilor.

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 30.12.2020, ora 10:00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 30.12.2020, ora 10:10, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-u

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane: 069600633, 068077797


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la oficiul poștal MD-2008.

Ofertele vor fi prezentate până la data de 16.12.2020, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 17.12.2020, ora 10:00, str. Pușkin, nr. 26, mun. Chișinău.

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-u

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane:069600633, 068077797


Pentru prezentarea Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale ”Expo 2020  Dubai” se anunță concurs de selectare a produselor ce vor fi comercializate pe parcursul Evenimentului în cadrul pavilionului Republicii Moldova.

Date generale

 1. Expoziția se va desfășura în Emiratele Arabe Unite, or. Dubai
 2. Perioada Expoziției : 1 octombrie 2021– 31 martie 2022
 3. Sunt așteptați cca. 25 mln. vizitatori, din care 70 % din afara țării gazdă
 4. Va fi contractată o anumită cantitate, care ulterior, la necesitate, ar putea fi suplinită.

Beneficiile pentru ofertanți

 1. Participarea la prezentarea Republicii Moldova la acest For mondial
 2. Promovarea la nivel internațional
 3. Posibilitatea stabilirii unor colaborări internaționale

Condiții obligatorii de eligibilitate – articole trebuie să fie calitative, originale, autentice, să reprezinte cultura, tradițiile și specificul național sau să prezinte elemente ale identității naționale tradiționale sau contemporane, să fie realizate din materiale naturale. Este necesar ca produsul să fie ambalat (se recomandă materiale ecologice).

Categorii de produse (dar nelimitându-se la acestea):

 1. Ceramica: căni, figurine, magneți, clopoței, farfurioare, ulcioare etc.;
 2. Lemn: elemente de decor, jucării, farfurii, figurine, măști, ploști etc.;
 3. Textile: articole croșetate sau brodate, șervețele, prosoape, ie, brâuri, traiste, brățări, maiouri, tricouri, chipiuri etc.;
 4. Metal – monede, figurine, elemente de decor etc.;
 5. Produse pentru îngrijirea corpului, săpun, produse de aromaterapie, uleiuri eterice etc.;
 6. Fotografii și imagini;
 7. Produse alimentare neperisabile, de ex: miere, fructe uscate, nuci etc.
 8. Produse promoționale: maiouri, tricouri, chipiuri, suport cană, stilouri, insigne, brelocuri, magneți etc.
 9. Suvenire mici, seturi cadou și alte propuneri de cadouri simbolice de sărbători (de sf. Nicolae, Anul Nou, Crăciun, sf. Valentin, Dragobete, 1 martie, 8 martie)

Cine poate participa? Companiile mari, mici și mijlocii, artizanat, meșteri populari.

Ce include oferta?

 1. Informație despre ofertant
 2. Imaginea fiecărui produs cu descrierea succintă a acestuia în limba engleză. Descrierea trebuie să includă compoziția (ingrediente), dimensiunile, greutatea, ambalajul, modul de producere. Pentru produsele alimentare și cosmetice este necesară prezentarea pozelor produsului atât din față, cât și din spate.
 3. Oferta de preț - trebuie să includă obligatoriu costul per unitate de produs, cantitatea în stoc și termenul de executare (posibilitățile de producere).

 

!!! Ofertantul trebuie să menționeze disponibilitatea și condițiile de a acorda produsele sale spre realizare.

 

Organizatorul concursului: CIE ”Moldexpo” S.A.

Termenul de prezentare a ofertei: 15 august 2020.

Informații suplimentare la nr. de tel. 069210040, email: ivanov@moldexpo.md

Doar candidații selectați vor fi invitați pentru discuții și negocieri.

Nu ratați șansa unui acces rapid la piața mondială!


ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de director general al

Societăţii pe acţiuni „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”

 

 

 Consiliul C.I.E ,,Moldexpo” S.A., în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E. ,,Moldexpo” S.A.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A. va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al societății, proces-verbal nr. 16 din 12.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://moldexpo.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 30 iunie 2020 ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., vor fi depuse la sediul Agenției Proprietății Publie: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 la membrul Comisiei de cenzori, concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 26, bir. 203.

Persoana de contact: membrul comisiei de cenzori, Diana Stratulat, tel: 022 237189 +37376728104; diana.stratulat@app.gov.md.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a.     este cetățean al RM;

b.    cunoaște limba de stat;

c.     deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: expozițional, economic sau juridic;

d.    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

e.     cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă);

f.      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

 

i.      nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Atribuții

Conform prevederilor art. 36 din Statutul Societății:

1. De competența Directorului general țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către Directorul general al Societății.

3. Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

 1. a conduce activitatea societăţii în domeniile expoziţionale, investiţionale şi financiare;
 2. stabileşte obiectivele de dezvoltare ale societăţii, în concordanţă cu strategiile elaborate;
 3. identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de societate în concordanţă cu tendinţele pieţei;
 4. identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri ale societăţii;
 5. participă la întîlniri de afaceri cu clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;
 6. dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea consolidării poziţiei societăţii;
 7. stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
 8. aprobă procedurile de interes general ale societăţii (achiziţionare participanţi la expoziţii, vînzare spaţii expoziţionale, operaţii financiare, deservire, resurse umane);
 9. participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate;
 10. dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine, asigură acestora un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
 11. identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei;
 12. evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
 13. evaluează potenţialul clienţilor, stabileşte căile posibile de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;
 14. elaborează planuri de afaceri şi le implementează;
 15. dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare în activitatea societăţii;
 16.  încheie şi semnează contracte, ia măsurile necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate;
 17. angajează şi concediază salariaţii cu respectarea contractului colectiv de muncă,  contractelor individuale de muncă, legislaţiei în vigoare;
 18.  întocmeşte procesele-verbale ale adunării generale a acţionarilor, pregăteşte şi eliberează copiile de pe actele necesare acţionarilor;
 19. încheie contractul colectiv de muncă, participă la soluţionarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă;
 20. acordă ajutoare materiale şi împrumuturi băneşti salariaţilor, în limita prevăzută şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 21. soluţionează alte chestiuni ce nu sunt în competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului societăţii.

4. Directorul general al Societății va prezenta Consiliului Societății rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Agenției Proprietății Publice.

5. Directorul general al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății”.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general C.I.E. „Moldexpo” S.A.  va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1.     scrisoarea de motivare,
 2.     viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3.      curriculum vitae (CV);
 4.     copia de pe buletinul de identitate;
 5.     copia de pe diploma de studii;
 6.     referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 7.     cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;
 8.     declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
 9.     copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10.     confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11.    acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Descărcați Reglamentul 

Sistarea temporară

a concursurilor și a procedurilor de achiziții a bunurilor și serviciilor necesare pentru participarea Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai

 

C.I.E „Moldexpo” S.A, responsabil de organizarea participării Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai, anunță sistarea concursurilor și procedurilor de achiziții, aferente evenimentului dat.

 

Anunțul vine drept urmare a demersului MEI nr. 13/1-2208 din 27 martie 2020, cu privire la sistarea temporară a procedurilor de achiziții și a concursurilor lansate pentru perioada stări de urgență anunțată pe întreg teritoriul Republicii Moldova (17 martie – 15 mai 2020), conform Hotărârii Parlamentului nr.55 din 17.03.2020, cu relansarea acestora imediat după denunțarea stării de urgență și redeschiderea hotarelor.

 

Totodată, reieșind din situația creată la nivel internațional, Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE) urmează să-și expună decizia pe marginea desfășurării Expo 2020 Dubai în termenii prevăzuți. În cazul în care evenimentul va fi amânat, termenii stabiliți pentru realizarea achizițiilor și procedurilor organizatorice planificate ar putea fi extinși.Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -10.02.2020 ora 09:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 10.02.2020 ora 10:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.   

 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la organizarea Concursului pentru selectarea companiei
pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

Invităm să participe la Concurs companii care comercializează materialele specificate.

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 10.02.2020, ora 9:30, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 10.02.2020, ora 10:00, pe adresa: CIE  Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, NTV Moldova, THT Exclusiv TV, Prime TV, Primul in Moldova, PRO TV, Jurnal TV.

Invităm să participe la Concurs agențiile de publicitate şi canale de televiziune .

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 24.01.2020, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, pavilionul central, anticamera directorului general.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe  24.01.2020, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

 Pentru informații: +373 22 810-419 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -22.01.2020 ora 15:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 22.01.2020 ora 15:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.   

 

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634  sau e-mail: drom@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiilor

pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic

 

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiilor pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic.

 

Cerinţe faţă de concurenţi: respectarea standardelor de calitate şi predarea la timp a producţiei.

Data limită pentru depunerea ofertelor –  22.01.2020, ora 9.30.

      Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul central, anticamera directorului general.

      Participanţii la concurs vor  depune actele  conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefonul: +373-22810413, sau pe e-mailul: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00,  sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения пленки «Oracal» и

 листового пластика.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.                                                                                                                                                                                                                                                

 

Техническое задание  


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для производства
печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  производства печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  производящие указанные работы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

 

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.

 

Техническое задание


Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -20.12.2019 ora 15:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 20.12.2019 ora 15:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.  

    

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

<

PLANUL ACHIZIȚIILOR PENTRU ANUL 2023

 

 

 

Anunţ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru achiziționarea serviciilor de confecționare a acoperișurilor pentru corturi

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectarea companiei care va presta servicii de confecționare a acoperișurilor pentru corturi necesare pentru târgul producătorilor agricoli “Satul Meu”.


Data limită pentru depunerea ofertelor – 25.08.2022, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.


Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37360583833.


Persoana de contact: Bulgari Vitalie.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 25.08.2022, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

 

Data limită pentru depunerea ofertelor – 30.12.2021, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37369377000.

 

e-mail: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici:

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 30.12.2021, ora 10:40, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 13.12.2021, ora 10:00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 13.12.2021, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane: 068077797, 069600641


Centrul Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S. A. , responsabil de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”EXPO 2020 DUBAI”, care va avea loc în perioada (1 octombrie 2021- 31 martie 2022), în orașul Dubai, Emiratele Arabe Unite,

anunță

 

CONCURS

pentru

 

ELABORAREA ŞI CONFECŢIONAREA MODELELOR COSTUMELOR PENTRU LUCRĂTORII PAVILIONULUI NAȚIONAL AL  REPUBLICII MOLDOVA

LA EXPO 2020 DUBAI

 

 

Scopurile concursului:

 

 • Elaborarea şi confecționarea articolelor vestimentare pentru lucrătorii Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI;
 • Promovarea designer-ilor moldoveni pe arena mondială.

 

Despre Expo 2020 Dubai:

 • Perioada: 1 octombrie 2021 - 31 martie 2022;
 • Participanți: cca 200 de țări, companii multinaționale și organizații internaționale;
 • Vizitatori : 25 mln.  dintre care 70% de peste hotarele țării.

 

Câștigătorul concursului:

 • Va semna un contract pentru confecționarea îmbrăcămintei lucrătorilor Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI (12 persoane);
 • Va avea posibilitatea de a-şi promova numele prin toate mijloacele disponibile Organizatorului concursului;
 • Va beneficia de prezentarea colecției sale, de către personalul pavilionului național, pe toată durata Expoziției Mondiale EXPO 2020 DUBAI (6 luni) .
 • Va primi diplomă de câștigător al concursului;

- Toate colecțiile participante la concurs vor fi postate pe site-ul oficial despre participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială-2020.

La concurs pot lua parte:

 

- Designerii şi modelierii întreprinderilor industriale cu diferite forme de organizare şi juridice, antreprenori privaţi şi echipe creative, care au posibilitatea de-a coase seturile de îmbrăcăminte pentru 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne într-o perioadă de maximum 1 lună.

 

Sarcinile şi condiţiile concursului:

- Vor fi propuse modele pentru costume (sacou, fusta sau pantaloni) și cămeși în stil business sau business casual și măști textile cu broderie – Pomul vieții – brandul de țară.

- Designul trebuie să fie original și modern, poate să conțină motive etno moldovenești cu condiția să se integreze armonios în conceptul general al Pavilionului;

- Vestimentația trebuie să fie confecționată din stofe naturale, funcționale și practice de purtat timp de 6 luni, ţinând cont de caracteristicile climatice ale regiunii;

- Calitatea și modelele propuse vor fi la costuri rezonabile;

- Pentru fiecare persoană (în total 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne) se vor confecționa următoarele unități: 1 costum, 2 cămeși și 24 măști.

- Va fi selectat ofertantul care va oferi cea mai convenabila ofertă conform randamentului preţ-calitate

- Ofertantul selectat este responsabil de confecționarea articolelor vestimentare calitativ și în termen;

- Termenul de confecționare a costumelor nu trebuie să depășească 1 lună din data semnării contractului.

- Bugetul prevăzut pentru confecționarea articolelor vestimentare nu trebuie să depășească 48 000 de lei.

 

Conținutul ofertei:

- Informații despre ofertant: numele companiei / numele, adresa, numerele de contact, adresa de e-mail, experienţa de muncă în domeniul dat, posibilitățile de producere, echipa implicată în proces. (Sunt binevenite scrisori de recomandare şi fotografii ale produselor finite, ca dovada clară a nivelului de calificare profesională);

 • Schițele modelelor: Participanții nu sunt limitați în numărul de modele propuse;

- Specificarea tipului stofelor și a furniturii propuse. La solicitare prezentarea mostrelor;

 • Oferta de preț și termenii de confecționare;

 

Determinarea câștigătorului concursului

Comisia de Concurs, va analiza ofertele depuse la Concurs şi va desemna câştigătorul conform următoarelor criterii:

 

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Evaluarea financiară- prețul de confecționare și termenii

50

2

Evaluarea creativă – Originalitatea design-ului, integrarea cu conceptul pavilionului, creativitatea și expresivitatea artistică, aspectul de comoditate și practicitatea în exploatare, calitatea materialului utilizat (stofa, furnitura).

45

3

Calificarea și experiența personalului desemnat

5

 

Câștigătorului concursului va fi desemnat de către Comisia de concurs în dependență de numărul de puncte acumulate la evaluarea de către Comisia de concurs.

 

Cerințe pentru depunerea ofertelor:

 

 • Termenul de depunere a ofertelor: pînă la 20 august 2021,
 • Ofertele pot fi depuse în format electronic la adresa moldovaexpo2020dubai@gmail.com sau la adresa: str. Ghioceilor 1, C.I.E ,,Moldexpo” S.A., blocul administrativ;

 

 

Anunţarea rezultatelor:

 

Rezultatele concursului vor fi anunţate la data de 25 august 2021.

 

Pentru informații suplimentare contactați:

 

Natalia Ivanov,  

069210040                                                         Alina Ceabei,

                                                                            060229217                                    Nika Capșa-Beșleaga,

                                                                                                                                    069627971


Comunicat informativ

privind desfășurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea mijloacelor de transport neutilizate în activitatea CIE “Moldexpo” S.A.

CIE “Moldexpo” S.A. anunţă pentru data de 03.08.2021, ora: 1000, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, desfăşurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

Denumirea mijlocului de transport

Anul producerii

Preț inițial de vânzare, lei

1.

Automobil MERCEDES E200 ,

VIN Cod WDB1240211BO23739

1989

20100,00

2.

Automobil DAEWOO TICO, VIN Cod ULV3811BD3A080137

2003

10700,00

3.

Microbuz VOLKSWAGEN T4, VIN Cod WV2ZZZ70ZWH136846

1998

30300,00

La licitaţia repetată pot participa:

 1. persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

 2. persoane fizice şi juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;

 3. asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).

Pentru a participa la licitaţia repetată, solicitanţii, trebuie să depună până la data de 02.08.2021, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 (anticamera, nr. tel. 069600641) următoarele documente:

 1. cererea de participare la licitaţia cu strigare repetată, conform modelului anexat;

 2. documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează : -persoane juridice : extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copie; -persoane fizice : copia buletinului de identitate ;

 3. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită ;

 4. procura autentificată notarial  în cazul participării prin reprezentanţi.

Taxa de participare – 200,00 lei pentru persoane fizice, 400,00 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a bunului pentru care se solicită participarea la licitația repetată, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN:MD67EX0000000222400808MD, deschis la B.C. „Eximbank” S.A., sucursala nr.20, mun. Chişinău, codul băncii EXMMMD22477, beneficiar CIE "Moldexpo" S.A., c/f 1003600091219.

Înregistrarea participanţilor la licitaţia cu strigare repetată din data de 03.08.2021 se încheie cu 15 minute până la începutul licitaţiei repetate.

Achitarea preţului adjudecat la licitaţia repetată se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare repetate .

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra  mijloacelor de transport procurate se va fi efectua din contul cumpărătorului.

Informații despre depunerea cererii și examinarea bunurilor expuse  spre comercializare pot fi obținute zilnic între orele 09.00-16.00  la locul amplasării mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 și la nr. de tel.: 069-232-995, 069-600-634.

 

Cerere de participare la licitație persoana fizica poate fi descărcat aici

Cerere de participare la licitație persoana juridica poate fi descărcat aici


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2021.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică  şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2022.
 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

Registrul de stat al persoanelor juridice;

 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 26 aprilie 2021, ora 10.00.
 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane  de contact:  069600633, 069232995

 

Director general 

Chiper Carolina         

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

 

Data limită pentru depunerea ofertelor – 30.12.2020, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37379608886, +37369600634.

e-mail: mtataru@moldexpo.md; persoana de contact: Tataru Mircea.


 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 30.12.2020, ora 10:40, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea repetată a concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la oficiul Societăţii, Căsuţa specialiştilor.

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 30.12.2020, ora 10:00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 30.12.2020, ora 10:10, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-u

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane: 069600633, 068077797


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la oficiul poștal MD-2008.

Ofertele vor fi prezentate până la data de 16.12.2020, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 17.12.2020, ora 10:00, str. Pușkin, nr. 26, mun. Chișinău.

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-u

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane:069600633, 068077797


Pentru prezentarea Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale ”Expo 2020  Dubai” se anunță concurs de selectare a produselor ce vor fi comercializate pe parcursul Evenimentului în cadrul pavilionului Republicii Moldova.

Date generale

 1. Expoziția se va desfășura în Emiratele Arabe Unite, or. Dubai
 2. Perioada Expoziției : 1 octombrie 2021– 31 martie 2022
 3. Sunt așteptați cca. 25 mln. vizitatori, din care 70 % din afara țării gazdă
 4. Va fi contractată o anumită cantitate, care ulterior, la necesitate, ar putea fi suplinită.

Beneficiile pentru ofertanți

 1. Participarea la prezentarea Republicii Moldova la acest For mondial
 2. Promovarea la nivel internațional
 3. Posibilitatea stabilirii unor colaborări internaționale

Condiții obligatorii de eligibilitate – articole trebuie să fie calitative, originale, autentice, să reprezinte cultura, tradițiile și specificul național sau să prezinte elemente ale identității naționale tradiționale sau contemporane, să fie realizate din materiale naturale. Este necesar ca produsul să fie ambalat (se recomandă materiale ecologice).

Categorii de produse (dar nelimitându-se la acestea):

 1. Ceramica: căni, figurine, magneți, clopoței, farfurioare, ulcioare etc.;
 2. Lemn: elemente de decor, jucării, farfurii, figurine, măști, ploști etc.;
 3. Textile: articole croșetate sau brodate, șervețele, prosoape, ie, brâuri, traiste, brățări, maiouri, tricouri, chipiuri etc.;
 4. Metal – monede, figurine, elemente de decor etc.;
 5. Produse pentru îngrijirea corpului, săpun, produse de aromaterapie, uleiuri eterice etc.;
 6. Fotografii și imagini;
 7. Produse alimentare neperisabile, de ex: miere, fructe uscate, nuci etc.
 8. Produse promoționale: maiouri, tricouri, chipiuri, suport cană, stilouri, insigne, brelocuri, magneți etc.
 9. Suvenire mici, seturi cadou și alte propuneri de cadouri simbolice de sărbători (de sf. Nicolae, Anul Nou, Crăciun, sf. Valentin, Dragobete, 1 martie, 8 martie)

Cine poate participa? Companiile mari, mici și mijlocii, artizanat, meșteri populari.

Ce include oferta?

 1. Informație despre ofertant
 2. Imaginea fiecărui produs cu descrierea succintă a acestuia în limba engleză. Descrierea trebuie să includă compoziția (ingrediente), dimensiunile, greutatea, ambalajul, modul de producere. Pentru produsele alimentare și cosmetice este necesară prezentarea pozelor produsului atât din față, cât și din spate.
 3. Oferta de preț - trebuie să includă obligatoriu costul per unitate de produs, cantitatea în stoc și termenul de executare (posibilitățile de producere).

 

!!! Ofertantul trebuie să menționeze disponibilitatea și condițiile de a acorda produsele sale spre realizare.

 

Organizatorul concursului: CIE ”Moldexpo” S.A.

Termenul de prezentare a ofertei: 15 august 2020.

Informații suplimentare la nr. de tel. 069210040, email: ivanov@moldexpo.md

Doar candidații selectați vor fi invitați pentru discuții și negocieri.

Nu ratați șansa unui acces rapid la piața mondială!


ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de director general al

Societăţii pe acţiuni „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”

 

 

 Consiliul C.I.E ,,Moldexpo” S.A., în corespundere cu prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E. ,,Moldexpo” S.A.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A. va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al societății, proces-verbal nr. 16 din 12.06.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://moldexpo.md/.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 30 iunie 2020 ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al C.I.E „Moldexpo” S.A., vor fi depuse la sediul Agenției Proprietății Publie: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 la membrul Comisiei de cenzori, concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin 26, bir. 203.

Persoana de contact: membrul comisiei de cenzori, Diana Stratulat, tel: 022 237189 +37376728104; diana.stratulat@app.gov.md.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director general va întruni următoarele cerințe:

a.     este cetățean al RM;

b.    cunoaște limba de stat;

c.     deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: expozițional, economic sau juridic;

d.    a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;

e.     cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă);

f.      nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

g.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h.    nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

 

i.      nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Atribuții

Conform prevederilor art. 36 din Statutul Societății:

1. De competența Directorului general țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.

2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către Directorul general al Societății.

3. Directorul general al Societății, în limitele atribuțiilor sale:

 1. a conduce activitatea societăţii în domeniile expoziţionale, investiţionale şi financiare;
 2. stabileşte obiectivele de dezvoltare ale societăţii, în concordanţă cu strategiile elaborate;
 3. identifică modalităţi de dezvoltare a serviciilor oferite de societate în concordanţă cu tendinţele pieţei;
 4. identifică şi atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri ale societăţii;
 5. participă la întîlniri de afaceri cu clienţi, organisme financiare şi instituţii guvernamentale din ţară şi din străinătate;
 6. dezvoltă relaţii pozitive cu persoane-cheie în vederea consolidării poziţiei societăţii;
 7. stabileşte obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită şi modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor;
 8. aprobă procedurile de interes general ale societăţii (achiziţionare participanţi la expoziţii, vînzare spaţii expoziţionale, operaţii financiare, deservire, resurse umane);
 9. participă la elaborarea şi implementarea sistemelor de raportare şi a sistemului de calitate;
 10. dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine, asigură acestora un climat de comunicare şi încurajare a iniţiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
 11. identifică nevoile de recrutare şi participă la selecţia, integrarea şi dezvoltarea managementului firmei;
 12. evaluează periodic activitatea managerilor din subordine;
 13. evaluează potenţialul clienţilor, stabileşte căile posibile de colaborare şi decide asupra parteneriatelor strategice;
 14. elaborează planuri de afaceri şi le implementează;
 15. dezvoltă relaţii pozitive cu personalul firmei în vederea motivării şi a creşterii gradului de implicare în activitatea societăţii;
 16.  încheie şi semnează contracte, ia măsurile necesare pentru respectarea obligaţiilor asumate;
 17. angajează şi concediază salariaţii cu respectarea contractului colectiv de muncă,  contractelor individuale de muncă, legislaţiei în vigoare;
 18.  întocmeşte procesele-verbale ale adunării generale a acţionarilor, pregăteşte şi eliberează copiile de pe actele necesare acţionarilor;
 19. încheie contractul colectiv de muncă, participă la soluţionarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă;
 20. acordă ajutoare materiale şi împrumuturi băneşti salariaţilor, în limita prevăzută şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 21. soluţionează alte chestiuni ce nu sunt în competenţa exclusivă a Adunării generale a acţionarilor şi a Consiliului societăţii.

4. Directorul general al Societății va prezenta Consiliului Societății rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Agenției Proprietății Publice.

5. Directorul general al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății”.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 ani.

 

Remunerare

Directorul general C.I.E. „Moldexpo” S.A.  va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1.     scrisoarea de motivare,
 2.     viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3.      curriculum vitae (CV);
 4.     copia de pe buletinul de identitate;
 5.     copia de pe diploma de studii;
 6.     referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 7.     cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;
 8.     declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
 9.     copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10.     confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11.    acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Descărcați Reglamentul 

Sistarea temporară

a concursurilor și a procedurilor de achiziții a bunurilor și serviciilor necesare pentru participarea Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai

 

C.I.E „Moldexpo” S.A, responsabil de organizarea participării Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai, anunță sistarea concursurilor și procedurilor de achiziții, aferente evenimentului dat.

 

Anunțul vine drept urmare a demersului MEI nr. 13/1-2208 din 27 martie 2020, cu privire la sistarea temporară a procedurilor de achiziții și a concursurilor lansate pentru perioada stări de urgență anunțată pe întreg teritoriul Republicii Moldova (17 martie – 15 mai 2020), conform Hotărârii Parlamentului nr.55 din 17.03.2020, cu relansarea acestora imediat după denunțarea stării de urgență și redeschiderea hotarelor.

 

Totodată, reieșind din situația creată la nivel internațional, Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE) urmează să-și expună decizia pe marginea desfășurării Expo 2020 Dubai în termenii prevăzuți. În cazul în care evenimentul va fi amânat, termenii stabiliți pentru realizarea achizițiilor și procedurilor organizatorice planificate ar putea fi extinși.Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -10.02.2020 ora 09:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 10.02.2020 ora 10:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.   

 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la organizarea Concursului pentru selectarea companiei
pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

Invităm să participe la Concurs companii care comercializează materialele specificate.

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 10.02.2020, ora 9:30, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 10.02.2020, ora 10:00, pe adresa: CIE  Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, NTV Moldova, THT Exclusiv TV, Prime TV, Primul in Moldova, PRO TV, Jurnal TV.

Invităm să participe la Concurs agențiile de publicitate şi canale de televiziune .

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 24.01.2020, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, pavilionul central, anticamera directorului general.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe  24.01.2020, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

 Pentru informații: +373 22 810-419 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -22.01.2020 ora 15:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 22.01.2020 ora 15:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.   

 

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 22.01.2020, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634  sau e-mail: drom@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiilor

pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic

 

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiilor pentru achiziţionarea peliculei „oracal” și a foilor de plastic.

 

Cerinţe faţă de concurenţi: respectarea standardelor de calitate şi predarea la timp a producţiei.

Data limită pentru depunerea ofertelor –  22.01.2020, ora 9.30.

      Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul central, anticamera directorului general.

      Participanţii la concurs vor  depune actele  conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefonul: +373-22810413, sau pe e-mailul: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 22.01.2020, ora 10:00,  sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для приобретения пленки «Oracal» и

 листового пластика.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  приобретения пленки «Oracal» и  листового пластика.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  реализующие указанные материалы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:30 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.                                                                                                                                                                                                                                                

 

Техническое задание  


Объявление   

о проведении конкурса по подбору компании для производства
печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

 

 

   Международный выставочный центр Moldexpo S.A. объявляет конкурс по подбору компании для  производства печатной продукции на пленке «Oracal» и банерной ткани.

Приглашаем принять участие в конкурсе фирмы  производящие указанные работы.

Предложения подаются до 20.12.2019 г., до 9:00 часов, по адресу: мун. Кишинэу, ул.Гиочеилор 1, МВЦ ''Moldexpo'' S.A., Дом специалистов, 2 этаж, каб. N 2 

    Открытие предложений состоится в присутствии участников 20.12.2019 г., в 10:00 часов, в МВЦ ''Moldexpo''S.A., центральный павильон, 2 этаж, конференц-зал.

 

   Дополнительная информация по телефону:0-22-810-413.

 

Техническое задание


Anunţ

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi  iluminare.

 

       Centrul Internaţional de Expoziţii  Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -20.12.2019 ora 15:00 în anticameră. .Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 20.12.2019 ora 15:30  în pavilionul central, etajul-2, sala de conferinţe.                                                                        

       Telefonul de contact 068590750.  

    

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea rechizite de birou.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea rechizitelor de birou.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 20.12.2019, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, +37369600634 sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

<