ro

Noutăți și Evenimente

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 6 iunie 2022,

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 6 iunie 2022, a avut loc

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor S.A. C.I.E. “Moldexpo” care a examinat şi a aprobat

 

URMĂTOARELE DECIZII:

 

 • S-a completat Ordinea de zi a adunării cu două chestuini.
 • S-a aprobat Ordinea de zi completată și modificată.
 • S-a aprobat Raportul de activitate a Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2021.
 • S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2021.
 • S-a aprobat Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2021 și s-a pus în sarcina Organului executiv îndeplinirea recomandărilor Comisiei de cenzori.
 • S-au aprobat direcţiile prioritare ale activităţii S.A. „Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2022-2024.
 • S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022.
 • Au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societăţii și ai Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” .
 • A fost ales Consiliul S.A. C.I.E. „Moldexpo” și Comisia de cenzori a S.A. C.I.E. „Moldexpo”.
 • S-a stabilit cuantumul retribuţiei lunare a muncii membrilor Consiliului Societăţii, reprezentantului statului și membrilor Comisiei de cenzori.
 • S-a luat act de Raportul auditului extern pentru anul 2021 și s-a pus în sarcina organului executiv îndeplinirea recomandărilor Auditorului independent.
 • A fost confirmată societatea de audit pentru anul 2022 şi stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.
 • A fost confirmată rezerva Consiliului și a Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 • A fost aprobat Statutul C.I.E. “Moldexpo” S.A. în redacție nouă.

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 6 iunie 2022, a avut loc

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor S.A. C.I.E. “Moldexpo” care a examinat şi a aprobat

 

URMĂTOARELE DECIZII: